160526 Planeringsdirektiv –Verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018 – 2019 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

160526 Planeringsdirektiv –Verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018 – 2019