160531 Protokollsanteckning gällande ”Yttrande Planeringsdirektiv budget 2017” ärende 11, KTN 2016-05-31 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

160531 Protokollsanteckning gällande ”Yttrande Planeringsdirektiv budget 2017” ärende 11, KTN 2016-05-31