20151119 SNSUS Protokollsanteckning gällande ärende 5 Revisionsrapport Kompetensförsörjning. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

20151119 SNSUS Protokollsanteckning gällande ärende 5 Revisionsrapport Kompetensförsörjning.