20151216 SNSUS Ärende 6 Åtgärder för ekonomisk balans | Sverigedemokraterna i Region Skåne

20151216 SNSUS Ärende 6 Åtgärder för ekonomisk balans