20160527 ” Granskning av avtalsuppföljning – åtgärder” ärende 21, | Sverigedemokraterna i Region Skåne

20160527 ” Granskning av avtalsuppföljning – åtgärder” ärende 21,