KTN 150831 Ärende 5 protokollsanteckning | Sverigedemokraterna i Region Skåne

KTN 150831 Ärende 5 protokollsanteckning