KTN 170206 Ärende 6 Avsiktsförklaring Sverigeförhandlingen | Sverigedemokraterna i Region Skåne

KTN 170206 Ärende 6 Avsiktsförklaring Sverigeförhandlingen