protokollsanteckning ärende 6 upphandlingspolicy SN 20160218 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

protokollsanteckning ärende 6 upphandlingspolicy SN 20160218