Regionfullmäktige 3 dec 2019 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 3 dec 2019

Johan Wifralius i talarstolen

Dagens regionfullmäktigemöte hade få beslutsärenden, men ca 25 frågor/interpellationer. Bland dessa märktes fråga från Niclas Nilsson (SD) om konsekvensanalys av hur den förda migrationspolitiken påverkar ekonomin i Region Skåne, interpellation från Johan Wifralius (SD) om fuskåkande, samt 2 interpellationer från Niclas Nilsson (SD) angående de nyligen införda danska gränskontrollerna och elförsörjningen i Skåne.

NIclas Nilsson i talarstolen

Härutöver yttrade sig Sverigedemokraterna i beslutsärenden, bl.a Johan Wifralius i ärendet om medelstilldelning för System 3 och Niclas Nilsson gällande partistöd för 2020. Johan biföll majoritetens förslag i ärendet för att säkra ett smidigt genomförande av det sedan tidigare beslutade System 3, samtidigt som han kritiserade V och MP för att så tveksamheter om Region Skånes vilja att genomföra System 3, medan Niclas upprepade Sverigedemokraternas linje från budgetförslaget om att minska politikernas arvoden med 15%.

Camilla Nordström i talarstolen

I regionrådet Marlen Ottesens frånvaro p.g.a. mammaledighet, äntrade istället Camilla Nordström talarstolen, i interpellationsdebatten angående utredning om privatisering av den palliativa specialistvården i Malmö. Camilla slog ett slag för den specialiserade palliativa vården som en oerhört viktig verksamhet och läxade upp båda de andra blocken för att göra en pajkastningsfråga av något som berör de allra sjukaste och svagaste i vårt samhälle. Camilla anknöt vidare till frågan om den palliativa vården i Trelleborg, där Sverigedemokraterna skyndsamt vill utreda förutsättningarna för att återöppna de palliativa slutenvårdsplatserna i antingen privat eller offentlig regi, vilket som än visar sig ge bäst förutsättningar i just det här fallet. Den frågan driver Sverigedemokraterna just nu vidare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.