Regionfullmäktige budget 17-18 juni 2019 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige budget 17-18 juni 2019

Regionfullmäktige sammanträdde den 17 och 18 juni med anledning av Regionens budget för år 2020. Som väntat vann Alliansens budget, efter att Sverigedemokraterna först stöttat sitt eget budgetförslag och därefter lagt ner rösterna i slutomgången där Alliansens budget ställdes mot Socialdemokraternas. Dock röstade Sverigedemokraterna med Alliansen vad gällde skattesatsen, eftersom även vi ansåg att den borde behållas oförändrad. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville alla höja skatten ännu en gång.

Sverigedemokraternas budget för 2020 kan läsas i sin helhet här.

Mötet inleddes med att gruppledarna höll inledningsanföranden och i talarstolen för Sverigedemokraterna stod då regionrådet och gruppledaren Niclas Nilsson. Niclas anförde de stora dragen kring Sverigedemokraternas regionpolitik och pekade på att stora delar av anledningen till Region Skånes ekonomiska problem beror på den vänsterliberala politik som förs för riket som helhet.

Efter gruppledarnas anföranden öppnades debatten om Region Skånes hälso- och sjukvårdspolitik. Regionrådet Marlen Ottesen anförde här om Sverigedemokraternas politik på området.

Mötet ajournerades ca kl 16.30 och på kvällen bjöds till middag med anledning av Region Skånes 20årsjubileum. Tal hölls bl.a. av tidigare regionpolitiker och av landshövdingen.

Nästa morgon återupptogs Regionfullmäktige, med debatt om bl.a. kollektivtrafik, kultur och service.

Regionrådet Johan Wifralius föredrog Sverigedemokraternas politik om kollektivtrafiken, vilket även gav ett replikskifte kring Sverigedemokraternas besparingar och satsningar, kontra Socialdemokraternas skattehöjning.

Therese Borg, gruppledare i kulturnämnden, föredrog på ett förtjänstfullt sätt Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Under den andra dagen debatterades även Servicenämndsens område, där nämndsgruppledare Paul Svensson föredrog Sverigedemokraternas politik, och bl.a. vårt förslag att prioritera närodlat framför kostnadsdrivande s.k ekologiskt mat.

Utöver budgeten så debatterades och beslutades även ett par motioner, varav en gällde Sverigedemokraternas motion om införande av sommarkortet i första klass.