Säkra Skånes elförsörjning | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Säkra Skånes elförsörjning

Initiativärende Regionstyrelsen 190423

Säkra Skånes elförsörjning!

I regeringens vårbudget finns ett förslag som innebär en åttadubbling av koldioxidskatten och en tredubbling av energiskatten för kraftvärmeanläggningar. Höjningen föreslås börja gälla från och med den 1 augusti. Om denna höjning blir verklighet stängs förmodligen elproduktionen ner i Heleneholmsverket i Malmö samma dag då den blir kraftigt olönsam.

Heleneholmsverket levererar idag 130 megawatt el. Det motsvarar närmare 15 procent av södra Skånes effektbehov. Enligt Eon hade en stängning av Heleneholmsverket minskat tillgången på el i bland annat Malmö, Ystad, Trelleborg, Simrishamn, Svedala, Staffanstorp, och Vellinge.

Den rödgröna regeringens klimat- och energipolitik hotar nu på allvar elförsörjningen i södra Skåne. Detta samtidigt som vi står inför en elektrifiering av fordonstrafiken i såväl Skåne som övriga landet.

Även företagsetableringar som kräver effekt är därmed hotade och kommer att hämma den regionala utvecklingen.

 

Sverigedemokraterna yrkar därför:

att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att inte genomföra skattehöjningar som hotar elförsörjningen i Skåne.

 

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson

 

Initiativärende till Regionstyrelsen – Säkra Skånes elförsörjning