Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

Hösten 2014 köpte Region Skåne sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun i Småland. Sverigedemokraterna föreslår nu i ett initiativärende till Regionstyrelsen att vindkraftverken ska säljas.

 

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

Att äga och driva vindkraftverk kan inte anses vara kärnverksamhet för Region Skåne. Det finns andra aktörer, både privata och offentliga, som är betydligt bättre lämpade att äga och driva vindkraftverk.

 

Region Skåne står inför stora investeringar i framför allt nya sjukhusbyggnader och kommer att behöva låna stora belopp under många år framöver. Att i detta läge ha kapital bundet i vindkraftverk är inte lämpligt.

 

Initiativärendet i sin helhet kan läsas här: Initiativärende – Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

 

Frågor hänvisas till Niclas Nilsson.

niclas.nilsson@sd.se

0724672552 alt. 0443093099