SD-förslag om reklam vann majoritet | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD-förslag om reklam vann majoritet

Sverigedemokraternas initiativärende om att Skånetrafiken markant skall utöka reklam och annonsering, bifölls i allt väsentligt vid mötet i kollektivtrafiknämnden 191106.

Sverigedemokraternas 4 representanter i kollektivtrafiknämnden i arbete

Syftet med initiativärendet var att öppna upp för nya intäkter från reklam och annonsering och därigenom kunna förbättra ekonomin för Skånetrafiken, och därmed även för Region Skåne.

Vänsterpartiet saknade representation på mötet eftersom deras ersättare inte var på plats, men hade med säkerhet annars anslutit till Miljöpartiets och främst Socialdemokraternas motstånd mot Sverigedemokraternas förslag. De argument som anfördes gick i stora drag ut på misstro mot företag som vill göra reklam för sig och på att reklam och annonsering ändå inte skulle ge några nämnvärda intäkter.

Denna generella misstro mot svenska företag delar vi givetvis inte från Sverigedemokraternas sida, och vad gäller möjlighet till intäkter så tjänar Stockholms lokaltrafik ca 350 milj kr årligen och Västtrafik ca 90 milj kr årligen på reklam och annonsering, för att nämna 2 exempel.

Ledamöter från Moderaterna och Liberalerna stödde däremot aktivt vårt förslag, och framförde argument som liknade våra egna, som t.ex att vi givetvis skall ta tillvara alla möjligheter till intäkter som finns för att värna regionens ekonomi, och att reklam och annonser är en naturlig del av samhället som präglar vår vardag, oavsett vilket.

Voteringen slutade med 8-5, till iniaitivärendets fördel.

Initiativärendet i sin helhet kan läsas genom att klicka här.