SD Region Skåne vill utreda möjligheterna för elevhälsan att vara del i vaccinationsarbetet | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD Region Skåne vill utreda möjligheterna för elevhälsan att vara del i vaccinationsarbetet

Sverigedemokraterna i Region Skåne har i ett initiativärende till Regionstyrelsen föreslagit att möjligheterna för elevhälsan att vara delaktiga i vaccinationsarbetet gällande Covid-19 utreds i dialogerna med de skånska kommunerna kring ökad vaccinationstäckning.

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

För att öka vaccinationstäckningen behöver vi se över möjligheterna att utöka vaccinationsplatserna. Vi går nu in i en fas där massvaccineringen av vuxna är slutförd, men fortsatt finns ett arbete att vaccinera personer mellan 16 – 18 år.

 

Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar:

Elevhälsan är en verksamhet med högt förtroende som har en unik kontakt med i stort sett alla barn och ungdomar. Elevhälsan följer elevhälsoprogrammet med hälsobesök, kontroller inklusive vaccinationsprogrammet, och har därmed en stor kompetens och erfarenhet av vaccinationer. Ett samarbete med elevhälsan kan ske på olika sätt, antingen genom att personalen inom elevhälsan utför vaccineringarna, eller att Region Skånes personal åker till skolorna.

 

Johan Wifralius, regionråd, kommenterar:

Om Region Skåne samarbetar med elevhälsan i arbetet med att vaccinera personer under 18 år, behöver inte de som vill vaccinera sig ta sig till en annan plats än sin vanliga skolmiljö, det blir inte ett extra moment som behöver utföras genom att ta sig någonstans. På så sätt tror vi att vaccinationstäckningen kan öka.

 

 

För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Marlen Ottesen, regionråd

marlen.ottesen@skane.se

0725-458631

Johan Wifralius, regionråd

johan.wifralius@skane.se

0708553593