SD vill åtgärda att alltför många synskadade nekas färdtjänst. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD vill åtgärda att alltför många synskadade nekas färdtjänst.

Sverigedemokraterna i Region Skånes kollektivtrafiknämnd har tidigare varnat för att neka färdtjänsttillstånd till utsatta grupper, icke minst genom den motion vi fick nerröstad tidigare i år om att införa välvillig bedömning för personer som fyllt 90 år.

Frågan om bedömning för färdtjänsttillstånd aktualiseras nu igen, den här gången på grund av att synskadade drabbats på ett helt orimligt sätt när förnyelse av tillstånd plötsligt nekats efter att tidigare ha beviljats i decennier.

Att synskadade drabbas av nekade färdtjänsttillstånd handlar dessutom inte om enstaka fall, utan Synskadades riksförbund bekräftar i en artikel i Kristianstadsbladet att det blivit allt svårare för synskadade att få färdtjänsttillstånd, vilket inte enbart gäller Region Skåne utan hela landet.

Johan Wifralius, sverigedemokraternas gruppledare i kollektivtrafiknämnden, kommenterar:

Det är svårt att föreställa sig vilket slag nekad färdtjänst är mot redan utsatta personer och deras möjligheter att klara av vardagen. Vi kommer följa upp detta! Vi vill att det utreds om det är lagstiftningen i sig som orsakar de här försämringarna, och vill även utreda vad Skånetrafiken kan göra för att bevilja färdtjänst åt alla synskadade som är i behov av det.

 

Det finns en viss komplexitet eftersom det är kommunerna som betalar för färdtjänsten, och Skånetrafiken kan inte begära att kommunerna ska betala för färdtjänst. Så det är viktigt att frågan lyfts på rätt nivåer. Vi vill att Skånetrafiken gör sin del i detta, men troligen berör det flera nivåer, allt från lagstiftningen till de kommuner som betalar för färdtjänsten. Det viktiga är att det landar i att alla synskadade i behov av färdtjänst också beviljas färdtjänst, vilket uppenbarligen inte är fallet idag.

 

För ytterligare information och kommentarer:

Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

0708-553593

johan.wifralius@skane.se