SD vill att Folktandvården finns i alla skånska kommuner | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD vill att Folktandvården finns i alla skånska kommuner

Idag saknas Folktandvård i en skånsk kommun, Örkelljunga, och flera andra kommuner har till och från hotats av nedläggning av Folktandvården. SD Region Skåne föreslår därför i en motion att följande tillägg görs i Folktandvårdens ägardirektiv: ”Bolaget ska etablera kliniker i alla skånska kommuner.”

Anneli Eskilandersson, styrelseledamot Folktandvården, kommenterar:

När folktandvården i Örkelljunga stängdes fanns löften om att äldre och elever i Örkelljunga inte skulle drabbas och att mobila enheter skulle klara av att tillhandahålla en likvärdig service. Så här i efterhand kan vi konstatera att några mobila enheter aldrig förekommit och att tillgängligheten för både äldre och elever har försämrats kraftigt.

Utöver problematiken med en bristande tillgänglighet, ser vi det som högt oacceptabelt att en skånsk kommun inte har samma service som de 32 andra.

Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar vidare:

För att ha en likvärdig service för alla medborgare i hela Skåne bör alla ha rätt till en Folktandvård inom kommunens gränser. Problemen med att sakna en fungerande tandvård i kommunen är många. Både äldre och unga drabbas av de långa resetiderna som uppstår och särskilt illa blir det när Region Skåne dessutom minskat ner på turtätheten till omgivande kommuner. En vanlig elev i Örkelljunga som behöver besöka tandläkaren tappar i princip hela den skoldagen, vilket kan jämföras med hur det fungerade tidigare, när tandläkarbesöket kunde avklaras på en timmes frånvaro.


Motionen i sin helhet kan läsas här: Folktandvård i alla Skånes kommuner


För ytterligare information och kommentarer:

Anneli Eskilandersson, styrelseledamot Folktandvården

anneli.eskilandersson@sd.se

0734012173

 

Marlen Ottesen, regionråd

marlen.ottesen@skane.se

0725458631