SD vill att Region Skåne hedrar Lars Vilks efter hans tragiska död | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD vill att Region Skåne hedrar Lars Vilks efter hans tragiska död

Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett initiativärende till kulturnämnden i Region Skåne, och föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att skyndsamt utreda hur Lars Vilks efter sin tragiska död på något sätt kan uppmärksammas och hedras av Region Skåne, och att förvaltningen efter utredning ska verkställa snarast möjligt.

Mest känd var Lars Vilks för Nimis, och för sina rondellhundar (även kallade Muhammedteckningar). De senare gav upphov till att han under många år, fram till sin död, levde under dödshot och behövde polisbeskydd.

Therese Borg, sverigedemokraternas gruppledare i kulturnämnden, kommenterar:

Uppfattningarna om Lars Vilks konst går vida isär. Många uppskattar hans konst. Andra anser att den är dålig. Ytterligare andra anser att den provocerar. Och så finns de, som avskyr hans konst så till den milda grad att han hotades till livet i många år.

 

Oavsett vilken uppfattning människor har om hans konst, är nog alla politiker i kulturnämnden överens om att konsten ska få vara fri. Den ska få väcka känslor, den ska få provocera – oavsett vem eller vilka den provocerar. Det är en del i att värna demokratin, att låta konsten vara fri.

 

Lars Vilks stod upp för den fria konsten, och ännu mer, genom sin konst, för yttrandefriheten. Han gjorde det trots dödshot. För det, kanske mer än för hans konstverk som uppfattningarna glider isär om, anser vi att han borde hedras av Region Skåne vid väl valt tillfälle.

Per Gustafsson, ledamot (SD) i kulturnämnden, kommenterar:

Lars Vilks var en internationellt känd, skånsk konstnär. Hans konstverk Nimis vid Kullaberg besöks av tusentals människor, människor från hela världen, varje år. Därför borde han nu, i Region Skånes regi, hedras som just skånsk konstnär. Med en tyst minut, och med i möjligaste mån en visning av hans konst i samband med detta. De exakta formerna för hur detta ska gå till, när och var det lämpligast sker, överlåter vi åt förvaltningen att avgöra. Det viktiga för oss är att Lars Vilks efter sin tragiska död på något sätt uppmärksammas och hedras av Region Skåne.

 

Initiativärendet kan läsas i sin helhet här: Initiativärende. Hedra Lars Vilks

 

För ytterligare information och kommentarer:

Therese Borg, gruppledare i kulturnämnden.

0724672914

therese.borg@sd.se