SD vill sätta stopp för att skattemedel går till Ibn Rushd och förväntar sig stöd från Alliansen | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD vill sätta stopp för att skattemedel går till Ibn Rushd och förväntar sig stöd från Alliansen

Studieförbundet Ibn Rushd får sedan länge ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturnämnden i Region Skåne. För innevarande år är bidraget 660 000 kronor.

Att Ibn Rushd erhåller bidrag från det offentliga, i detta fall från skånska skattebetalare, vänder vi oss starkt emot då det i flera kartläggningar, studier och rapporter framkommit att förbundet (därmed inte sagt alla de enskilda individer som många gånger i god tro är kopplade till förbundet) är nära sammankopplat med Muslimska brödraskapet.

Ytterligare skäl till att vi vänder oss starkt emot att Ibn Rushd får bidrag är att det framkommit att de utgör en möjlig plattform för polarisering och radikalisering, samt för att de har deltagit i sammanhang med starkt antisemitiska inslag eller i andra mycket tvivelaktiga sammanhang.

Därutöver finns starka indikationer på att de bidrag som Ibn Rushd får används till annat än just den folkbildning som bidragen är till för.

Vi har med anledningen av ovanstående lämnat in en motion i vilken vi föreslår att beslutet om 660 000 kronor i bidrag för år 2019 ska justeras så att inget bidrag beviljas i år, och vi föreslår även ett stopp för att Region Skåne kommande år beviljar bidrag till Ibn Rushd.

Utöver motionen har vi lämnat in en fråga ställd till ordförande i Kulturnämnden i Region Skåne. Frågan grundar sig i att Alliansen i Kulturnämnden så sent som i april 2018 skrev en debattartikel med budskapet att Ibn Rushd inte kunnat visa tydligt att de bedriver en verksamhet i demokratisk anda och därför inte skulle beviljas bidrag för det kommande året. I stort framhöll Alliansen samma skäl till att inte bevilja bidrag, som de skäl vi anfört i vår motion.

Trots detta har alltså Ibn Rushd, denna gång med Alliansen som styrande istället för som opposition, beviljats bidrag igen – bara nio månader efter att Alliansen i en debattartikel gick ut med att bidrag inte skulle beviljas. Mycket motsägelsefullt!

Vi väntar nu med spänning på att få svar på den inlämnade frågan som lyder enligt nedan, och förväntar oss givetvis att svaret blir att Alliansen står för vad de skrev, kommer att neka fortsatta bidrag till Ibn Rushd, och därmed kommer att bifalla vår motion:

Kommer Alliansen att visa att ni står för vad ni skrev i debattartikeln genom att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd?

 

Läs gärna både frågan och motionen (med källhänvisningar) i sin helhet via länkarna nedan.

 

 

// Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden

 

Frågor från press skickas till therese.borg@sd.se