SD vill se ett pilotprojekt med psykiatrikonsulter och vårdsamordnare inom primärvården. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD vill se ett pilotprojekt med psykiatrikonsulter och vårdsamordnare inom primärvården.

Psykisk ohälsa kommer vara den största folksjukdomen år 2030 enligt WHO. Att få rätt hjälp tidigt är angeläget för att öka chansen till rehabilitering och tillfrisknande från psykisk sjukdom. Primärvården och psykiatrin gagnas av ett tätt och nära samarbete. Genom att täcka glapp och kunskapsluckor kring befintliga resurser kan det förhindras att patienter hamnar mellan stolarna. I andra delar av landet finns det psykiatrikonsulter och vårdsamordnare inom primärvården, vilket har visat på positiva effekter. Sverigedemokraterna föreslår nu därför i en motion att Region Skåne startar upp ett pilotprojekt för samarbete med psykiatrikonsulter från specialistpsykatrin samt vårdsamordnare på utvalda vårdcentraler.

Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar:

Vi behöver arbeta med att möta den psykiska ohälsan på bred front. Genom detta projekt ser vi att patienterna kan få en ökad trygghet och bättre formulerade samt minskad mängd remisser till specialpsykatrin. I förlängningen ser vi också att det blir en förbättrad arbetssituation för personalen på vårdcentralerna och att vården som erbjuds blir mer likvärdig.

 

Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion. Pilotprojekt psykiatrikonsulter

 

För ytterligare information och kommentarer:

Marlen Ottesen, regionråd

marlen.ottesen@skane.se

0725-458631