SD:s initiativärende gällande Tillgängligheten till primärvården i Staffanstorp | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD:s initiativärende gällande Tillgängligheten till primärvården i Staffanstorp

Alla partier, oavsett partifärg, är eniga i att mer vård ska skötas på primärvårdsnivå, att tillgängligheten till vårdcentraler ska öka, och då måste vi politiker möjliggöra för att fler nyetableringar ska komma till stånd smidigt. Vi har kunnat läsa i media om svårigheterna för en privat vårdcentral att kunna öppna i Landskrona. Vi vill försöka möjliggöra ett öppnande av denna vårdcentral, därför har vi skrivit ett initiativärende till kommande HSN.

Här nedan är initiativärendet i sin helhet:
Tillgängligheten till primärvård i Staffanstorp har under en längre tid varit oacceptabelt låg.

På orten finns en vårdcentral som bedrivs i egen regi. Denna är långt ifrån fullbemannad på läkarsidan. Vårdcentralen har många listade patienter och kombinationen med få läkare medför en låg tillgänglighet. En privat aktör är beredd att öppna en vårdcentral i Staffanstorp, men Ackrediteringsregler för vårdcentral gör det ekonomiskt omöjligt att starta.

En nyöppnad vårdcentral får en alltför hög andel vårdkrävande patienter, vilka är kostsamma. Om inte dessa balanseras av friska patienter som endast genererar ersättning går ekvationen inte ihop.

En möjlighet att lösa detta problem hade varit om HSN beslutade att samtliga listade patienter på den offentliga vårdcentralen skulle listas om och fördelas på den offentliga och privata vårdcentralen baserat på bostadsadress. Givetvis skulle patienterna ha möjlighet att aktivt lista om sig.

Resultatet för den offentliga vårdcentralen hade blivit att de fått färre listade patienter, men med samma förhållande mellan sjuka och friska. Detta hade ökat tillgängligheten för de patienter som var listade där.

Resultatet för den privata vårdcentralen hade blivit att man fått samma villkor som när vårdvalet en gång startade och man hade kunnat starta verksamheten.

Resultatet för patienterna hade blivit att tillgängligheten ökat dramatiskt och att man på köpet fått ökad valfrihet (offentlig kontra privat).

HSN:s beslut om omfördelning av patienterna är ett beslut av engångskaraktär och effekterna måste noggrant följas upp. Det är självklart att vi inte kan ha Ackrediteringsregler som direkt hindrar utvecklingen av primärvården i en tid när utbyggnaden av primärvården är viktigare än någonsin.

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att:

HSN utreder om möjlighet finns för att åstadkomma omfördelning av de patienter som är listade på den offentliga vårdcentralen i Staffanstorp så att patienterna fördelas mellan den offentliga vårdcentralen och den nyöppnade privata vårdcentralen.