Skånsk sjukvård går på knäna | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Skånsk sjukvård går på knäna

Svårt att komma till. Överbeläggningar till följd av färre vårdplatser. Vård i korridorer och andra icke ändamålsenliga utrymmen. Orimliga väntetider för cancerpatienter och andra svårt sjuka. Personalbrist. Och i fjol ett rekordstort underskott på 1,2 miljarder kronor.  

Att skånsk sjukvård går på knäna är inget överdrivet påstående. Det vi nu ser är resultatet av dels ett flerårigt politiskt vanstyre där den ena huvudlösa prioriteringen har följt den andra. Att i ett läge som detta lägga 50 miljarder på sjukhusbyggen ibland annat Malmö, Lund och Helsingborg är minst sagt obetänksamt och för att klara det ville det rödgröna styret höja landstingsskatten med 23 öre. Men det sa vi Sverigedemokrater tillsammans med den borgerliga alliansen nej till. Det är nämligen de skenande utgifterna − och inte inkomsterna − som orsakar problemen, men när det gäller att lösa dem tycks både vilja och kompetens saknas. 

Med bara veckor kvar till den 9 september kan det vara läge att påminna om de vallöften som det S-märkta regionrådet Henrik Fritzon gav i förra valrörelsen: 300 fler vårdplatser och 2 000 nya anställningar. Det senare har visserligen infriats; personalen har ökat med sex procent men samtidigt har antalet vårdplatser minskat med lika mycket! 

En starkt bidragande orsak till det pressade läget är den ansvarslösa asyl- och anhöriginvandringen som i särskilt hög grad har drabbat Skåne. Att då dessutom låta illegala invandrare slippa undan med en 50-lapp vid läkar- och tandläkarbesök är en absurditet som vi Sverigedemokrater säger nej till. 

Vi vill också minska en onödigt stor och resurskrävande administration och andra besparingar kan göras genom bantade anslag till kultur och regional utveckling. Dessutom anser vi att pengar kan sparas genom minskade politikerarvoden och sänkt partistöd. Detta var några av de förslag som vi la fram i vår budget i fjol. Med den hade den skånska sjukvården fått vad den behöver: fler vårdplatser, fler läkare och sjuksköterskor och en stärkt primärvård. Detta kommer vi också att kämpa för om vi får förtroendet i valet.