Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

Malmö Arab Film Festival (MAFF) visar filmer som handlar om och på olika sätt tar upp frågor om arabisk kultur och arabisktalande, och får från Region Skånes kulturnämnd 500 000 kr i bidrag år 2019. Samma summa gavs som bidrag år 2018.

Sverigedemokraterna i Region Skåne har nu lämnat in en motion till Regionfullmäktige om att från och med nästa år inte längre ge bidrag till MAFF. Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige och Kulturnämnden, förklarar varför partiet inte vill ge bidrag till MAFF:

Många som flytt eller invandrat till Sverige har inte anpassat sig till svensk kultur och inte lärt sig svenska och står därmed utanför majoritetssamhället. Vi ser det därför som direkt kontraproduktivt att lägga skattemedel på att lyfta fram arabisk kultur och det arabiska språket.

 

Om man ger incitament att stärka arabisk identitet hos människor som bor i Sverige, istället för att ge incitament att anpassa sig till svensk kultur, så resulterar det alltför lätt i utanförskap och alla de negativa konsekvenser som följer av det både för den enskilde och för samhället i stort.

 

Regionrådet Niclas Nilsson kommenterar vidare:

Skattemedel borde läggas på lyfta fram svensk kultur och det svenska språket, inte på att lyfta fram andra länders kulturer och språk. Naturliga och täta möten med den svenska kulturen och det svenska språket underlättar för människor som kommit till Sverige från andra länder att anpassa sig till majoritetssamhället.

 

Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion – Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

 

Frågor från press mejlas till therese.borg@sd.se