Sverigedemokraterna ifrågasätter beslut om slopade ordningsvakter | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sverigedemokraterna ifrågasätter beslut om slopade ordningsvakter

Akutmottagningen i Malmö är hårt drabbad av hot och våld. Den 12 februari i år tog G4S beslut om att inget ensamarbete fick ske för ordningsvakterna på akutmottagningen. Ordningsvakterna är även utrustade med skyddsväst. Vi kunde den 28 augusti läsa i Sydsvenskan om en sjuksköterska som blev så misshandlad under sitt arbetspass att hon trodde hon skulle dö. Samma artikel nämner även att det som max skett 42 avvisanden från akutmottagningen på en dag, och att det förvisso är ovanligt att det sker så många avvisanden under en dag, men att det inte hör till ovanligheten att det sker något.

Nu kommer det till allmänhetens kännedom att ordningsvakterna kanske ska bort från akutmottagningen och ersättas med väktare. En ordningsvakt har vissa polisiära befogenheter, något en väktare inte har. Detta innebär att en väktare inte kan utföra samma säkerhetsarbete som en ordningsvakt, till exempel avvisande av störande person. Detta kan leda till säkerhetsrisker för både personal och andra patienter på akutmottagningen. Att försämra säkerheten för vår personal och våra patienter är inget Sverigedemokraterna kan ställa upp på.

Med hänsyn till detta väljer Sverigedemokraterna att lämna in bifogad fråga till Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande.