Sverigedemokraterna motionerar om en utökning av antalet äldrepsykiatriska mottagningar | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sverigedemokraterna motionerar om en utökning av antalet äldrepsykiatriska mottagningar

2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året.
Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa.
Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

Sverigedemokraterna vill säkra tillgången till äldrepsykiatrisk vård för hela Skånes befolkning och har motionerat om att tillskapa fler äldrepsykiatriska mottagningar.