Sverigedemokraterna motionerar om förbättringar i vården | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sverigedemokraterna motionerar om förbättringar i vården

Sverigedemokraterna har idag lämnat in två motioner om förbättringar i vården och för våra anställda.

Den ena motionen handlar om att införa IT-ronder efter förebild från Blekingesjukhuset. IT-systemen i Region Skåne vållar ofta bekymmer för vår personal, vilket i sin tur leder till att vår redan hårt pressade personal blir ännu mer stressad. IT-ronden på Blekingesjukhuset är till för att hantera de problem personalen upplever med IT, och utförs av en systemförvaltare tillsammans med en IT-tekniker. Man går igenom all utrustning, och personalen får fritt berätta om de problem de upplever vid användandet av IT-utrustning. När man i Blekinge hade rondat två avdelningar hade man samlat på sig 150 olika punkter som personalen upplevde frustrerande, irriterande eller icke önskvärt.
Vi vill att Region Skåne ska prova detta koncept, till en början på 10 – 15 avdelningar, och om det faller väl ut breddinföra det.

Den andra motionen handlar om att inrätta intermediärvårdsavdelningar. Vi fick nyligen till oss avskräckande siffror om antalet dödsfall på SUS orsakade av platsbrist. För att lätta på trycket på intensivvårdsavdelningarna borde det finnas möjlighet att flytta patienter, som fortfarande inte kan andas utan respirator och/eller behöver avancerad övervakning, till en intermediärvårdavdelning. En sådan avdelning skulle minska antalet riskabla icke medicinskt motiverade överflyttningar av intensivvårdspatienter, och frigöra plats på våra intensivvårdsavdelningar. Kostnaden för en intensivvårdsplats varierar mellan 40 000 – 50 000 kronor/dygn, att jämföra med en intermediärvårdplats som kostar 8 900 – 32 000 kronor/dygn. Vi vill att Region Skåne utreder uppstart av en intermediärvårdsklinik för att få till stånd de förändringar som motionen menar.

Motion gällande IT-rond
Motion om intermediärvårdsavdelningar

För frågor, kontakta Patrik Jönsson
Regionråd, SD Region Skåne
0706 – 596 995