Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2017 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2017

Den skånska vårdens ekonomi och styrning har renderat en allt mer pressad personal och attraktiviteten att jobba inom vården har därmed sjunkit. Detta är förödande och har resulterat i att inte bara läkarbrist råder utan nu även sjuksköterskebrist. Till följd av detta blir det än mer pressat för de som är kvar och därmed ökar sjukskrivningar och personalflykt ytterligare, vilket leder till försämrad produktivitet och inställda operationer. Denna negativa spiral måste brytas!

Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet.

Vi Sverigedemokrater vill drastiskt öka tillgängligheten till den skånska vården. Därför vill vi införa en tillgänglighetssatsning för den skånska vården. 707 miljoner satsas över två år på att kraftigt förkorta vårdköerna för såväl cancervård som övriga operationer. Genom besparing på bland annat administrativ personal/chefsorganisationen samt inom den politiska sektorn vill vi vill göra detta utan en skattehöjning, då det behövs en låg skatt för att stimulera den skånska tillväxten.

budget framsida

Vår budget i sin helhet finns att läsa här