Sverigedemokraterna värnar patientsäkerheten – fler ambulansdistrikt i egen regi | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sverigedemokraterna värnar patientsäkerheten – fler ambulansdistrikt i egen regi

2012 gick Sirius Humanum, vilka var ansvariga för ambulansverksaheten inom tre av Skånes fyra distrikt, i konkurs vilket kraftigt äventyrade patientsäkerheten.
En så pass viktig verksamhet skall enligt SD inte vara underställd privata intresse utan bör drivas i egen regi och vi yrkade bifall till förslaget att återta Distrikt 2 i egen regi när avtalet med Samariten AB går ut. Genom ett återtagande kommer även personalen ges bättre arbetstidsvillkor och bättre möjlighet till återhämtning. Vi gick till val på att återta alla fyra distrikt i egen regi. Detta gjorde även Socialdemokraterna, men gjorde trots det upp med Alliansen i fjor om att endast driva två distrikt i egen regi. Nu bryter man märkligt nog den överenskommelsen, men har likväl svikit sitt vallöfte om att återta all verksamhet i egen regi.