Sverigedemokraterna vill satsa på Malmö Sjukhus- säger nej till ett tredje sjukhus | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sverigedemokraterna vill satsa på Malmö Sjukhus- säger nej till ett tredje sjukhus

Region Skåne står i begrepp att förnya den skånska sjukvården. Många sjukhuslokaler är slitna, eller inte ändamålsenliga. Därför står politiken inför valet att satsa på befintliga sjukhus, alternativt bygga ett nytt tredje sjukhus i trakten av Hjärup. I Hjärupsfallet hade antalet vårdplatser kraftigt minskat trots att alternativet blir väsentligt dyrare. Det är inte hållbart, den skånska sjukvården lider redan av kraftig vårdplatsbrist.

Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:

Vi finner det inte realistiskt att bygga ett sjukhus i Hjärup, då vi anser att vården ska vara där det stora flertalet av människor bor. Förslaget kommer också urholka både Lunds och Malmös sjukhus då tanken är att dessa sedermera ska göras om till närsjukhus, med akutmottagning som bara är öppen dagtid.

Vi ser också en risk med att de ekonomiska satsningarna kommer göra att andra behövliga satsningar i regionen inte kan genomföras, och att detta leder till en försämring av vården. Som skräckexempel kan nämnas Nya Karolinska i Stockholm, som i ursprungsförslaget var beräknat till ca. 5 miljarder men vid beslut sprungit upp till 14 miljarder. Vid en ny granskning så visar det sig att totalkostnaden kommer att överstiga 25 miljarder.

Avslutningsvis konstaterar Patrik Jönsson:

 

-Det nya sjukhuset hade mycket väl kunnat bli ett fint sjukhus med spjutspetskompetens, men det man glömmer bort är bassjukvården med vanliga sjukdomar. Med en stor minskning av vårdplatser i både Malmö och Lund hade det nya spjutspetssjukhuset snabbt fyllts med bassjukvård, och vårdplatsbristen är återigen en faktor.

Hör intervju med Patrik Jönsson här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6159963