Ta krafttag mot vårdplatsbristen | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Ta krafttag mot vårdplatsbristen

Vårdplatsbristen i Region Skåne blir större och större. Under sommaren kommer vårdplatserna i Skåne minska med 300 stycken. Detta ska vi även se i ljuset av att över 300 vårdplatser stängdes under föregående mandatperiod. Trots att vi ständigt ser tecken på att akutmottagningarna är överbelastade och operationer behöver ställas in, gör de styrande för lite för att lösa vårdplatsbristen. De som idag blir inlagda på sjukhus läggs allt för sällan på rätt hemavdelning, utan i många fall slussas patienterna runt på olika kliniker som inte tillhör sjukdomsområdet. Detta leder då till att kompetensen för just den enskildes sjukdom inte är optimal samt att läkarna får gå rond på många olika avdelningar vilket i värsta fall kan leda till att någon kan missas och helt enkelt falla mellan stolarna, med stor risk för vårdskada som följd.

Vi Sverigedemokrater vill att ett krafttag tas gentemot vårdplatsbristen. Vi vill göra en fullständig inventering av våra lokaler på sjukhusen för att se vilka ytor som kan användas på bättre sätt. Kompetensförsörjningen går hand i hand med vårdplatsbristen, och Region Skåne som arbetsgivare måste göra våra sjukhusavdelningar attraktiva och trygga att arbeta på.

Kan inte Region Skåne rekrytera personal för att täcka upp behovet av vårdplatser ser vi inget hinder att erbjuda privata aktörer möjlighet att bedriva verksamhet i våra tomma sjukhuslokaler. Vi Sverigedemokrater vill att varje använd skattekrona ger så mycket som möjligt tillbaka till skattebetalarna och vi ser det därför som vår skyldighet att det finns vårdplatser att tillgå när varje medborgare i Region Skåne har behov av det. Sverigedemokraterna har länge lyft frågan om vårdplatserna i Skåne, och vi tänker göra allt för att säkerställa att rätt vård ges i rätt tid och på rätt nivå för alla våra medborgares trygghet.

 

Marlen Ottesen
Regionråd (SD)

Camilla Nordström
Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden (SD)