Tillskriv regeringen om att avskaffa flygskatten | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Tillskriv regeringen om att avskaffa flygskatten

Initiativärende Regionstyrelsen 190423

Avskaffa flygskatten!

Den rödgröna regeringen införde förra mandatperioden en flygskatt på både utrikes och inrikes flygresor. Trots att flygskatten sågades av expertinstanser vid införandet infördes den. Inrikes flyget är viktigt för näringslivet, den offentliga sektorn och turistbranschen. Flygskatten i Sverige kommer inte att rädda något klimat men den riskerar att få till effekt att regionala flygplatser riskerar att läggas ner. Något som kommer att påverka den regionala utvecklingen på ett negativt sätt.

Värt att notera i sammanhanget är att medan vi i Sverige inför en flygskatt som riskerar slå ut viktiga regionala flygplatser och skada vår ekonomi mm så planerar Kina och Indien att dubbla antalet flygplatser inom en 10 års period.

Åtminstone ett flygbolag erbjuder i dagsläget kunderna att mot extra betalning köpa förnybart flygbränsle vilket gör att motivet med flygskatten delvis försvinner. Dessutom ser det ut som om det kommer att komma elektriskt drivna flygplan som kommer att kunna ta över delar av inrikestrafiken inom en inte allt för avlägsen framtid.

Med andra ord, flygskatten räddar inte klimatet på jorden, den orsakar bara sämre regional utveckling i Skåne och i övriga landet och borde därför avskaffas snarast.

 

Sverigedemokraterna yrkar därför:

att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt avskaffa flygskatten.

 

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson

 

Initiativärende till Regionstyrelsen – Avskaffa flygskatten