Utvärdera TRU-D smart UVC. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Utvärdera TRU-D smart UVC.

Det är allmänt känt att multiresistenta bakterier orsakar stora bekymmer i sjukvården.

Utbrott med Vancomycin Resistenta Enterococcer (VRE), Meticillin Resistenta Staffylococcus Aureus (MRSA), Chlostridium difficile och andra svårhanterade infektioner är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

Nyligen publicerades en artikel från Brännskadecentrum i Uppsala som beskriver tre års samlade erfarenheter av att använda av en TRU-D smart UVC. Man hade allvarliga problem med en multiresistent infektion som återkom gång på gång. Under loppet av ett halvår hade man åtta infekterade patienter vilket resulterade i att man fick Lex Maria anmäla sig själva.

En bakteriedödande städrobot med ultraviolett strålning införskaffades då (pris > 1 milj kr).

Roboten tar död på alla levande mikroorganismer i rummet och är även farlig för människor. Roboten styrs från ett annat rum och kan när som helst avbrytas. En grundstädning tar 45 minuter och kan t. ex genomföras när patienten är på operation.

Roboten har hållit kliniken vid Brännskadecentrum i Uppsala infektionsfri i tre år.

En skånsk städrobot skulle t. ex kunna placeras hos vårdhygien för lämpliga insatser och utvärdering av effektiviteten.

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att: 

  • Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur införskaffande och användandet av en TRU-D smart UVC kan förbättra patientsäkerheten avseende vårdrelaterade infektioner,