Vänsterpartiet visar att de inte är vuxna att hantera samhällsproblem. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Vänsterpartiet visar att de inte är vuxna att hantera samhällsproblem.

För några veckor sedan bjöd Alliansen in samtliga partier i Regionfullmäktige i Skåne till samtal gällande hur tryggheten ska öka. Inbjudan till dessa samtal har från Sverigedemokraternas sida välkomnats, då trygghetsfrågan är högt prioriterad av partiet och den bland skåningarna alltmer utbredda otryggheten ofta har tagits upp och problematiserats av gruppledaren Niclas Nilsson i de politiska debatterna i regionfullmäktige. 

 

Den rådande otryggheten i Skåne är inte förenlig med Region Skånes mål att skapa livskvalitet i världsklass, något som Niclas Nilsson också påpekat i bl a budgetdebatten. Ett påpekande som dock inte uppskattades av de andra partierna.

 

Det första mötet gällande trygghetsfrågan har hållits, och Vänsterpartiet valde att utebli med anledning av att Sverigedemokraterna deltog. Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson påstår enligt en artikel i Kristianstadsbladet att Sverigedemokraterna ”piskar upp motsättningar i samhället” och menar att för Vänsterpartiet är ”arbetet med att skapa ett jämlikt samhälle absolut grundläggande.”

 

Niclas Nilsson kommenterar Vänsterpartiets uppförande:

Rent trams. Det visar att det inte är ett parti moget att ta hand om otryggheten och våldet i samhället.

 

Att leva som man lär och vara ett gott föredöme är uppenbarligen inte Vänsterpartiets starka sida, då vägran att delta i samtal med folkvalda partier som har andra åsikter i ett antal frågor verkligen kan anses bidra till att piska upp motsättningar. Det är knappast heller att lägga en grund för ett jämlikt samhälle, att vägra samtala med de som man inte håller med eller rentav ogillar.

 

Grunden för vår demokrati är trots allt åsikts – och yttrandefrihet, och med det följer att den som är vän av demokratin också bör respektera och på ett moget sätt kunna hantera att det finns och yttras en mängd olika åsikter varav många går stick i stäv med den egna åsikten. Den dagen då man slutar lyssna på och samtala med de som tycker annorlunda än man själv gör, och väljer att sätta sig över vad befolkningen sagt med sina röster i allmänna val genom att försöka exkludera de med annan åsikt från att kunna vara med och påverka i viktiga samhällsfrågor – den dagen lägger man grunden till motsättningar, ojämlikhet och i förlängningen även grunden till en hotad demokrati.

 

Sverigedemokraterna arbetar för ett tryggt och demokratiskt välfärdssamhälle med stark gemenskap. Vänsterpartiet däremot verkar föredra att splittra och skapa motsättningar.