Politik | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Politik

Sverigedemokraterna- ditt val för ett tryggare Skåne!

Skåne, ett fantastiskt landskap som har alla förutsättningar att vara ett paradis på jorden. Ett landskap som varit känt för att vara landets kornbod, med vackra vajande gula rapsfält och bokskogar, men som nu fått en tråkig stämpel som ett landskap där otrygghet, skjutningar, våld och arbetslöshet råder. Där vårdplatserna minskat och patienter inte får vård i tid.

Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, att fler vårdplatser öppnas men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet. Vi måste också med polisens hjälp få bukt med den utbredda otryggheten, framför allt på SUS Malmö men även andra ställen, där kriminella gäng hotar vår personal och sprider oro bland patienter och anhöriga.

Skåningar, Sverigevänner, det kommande valet i september är ett ödesval för vården. Den skånska vården brottas med stora tillgänglighetsproblem, och personalen är ofta överbelastad på grund av för låg bemanning och för få vårdplatser. Tillgängligheten inom den skånska vården är under all kritik, och folk riskerar livet då till exempel allvarlig cancer inte opereras i tid. Sedan 2006 har vårdplatserna minskat drastiskt, hela 19 % har försvunnit fram till 2016, de flesta under Alliansens och Miljöpartiets styre. Detta samtidigt som vi sett kraftig befolkningsökning. Men även Socialdemokraterna som nu styr med Miljöpartiet har misslyckats, trots att man anställt 2000 fler i Region Skåne de senaste 3 åren har vårdplatserna minskat med nästan 300. Detta är oacceptabelt! I Sverigedemokraternas Skåne existerar inte operationsköer, vårdplatsbrist och långa väntetider på akutmottagningar.

Det finns en sak du kan göra för att förbättra vården och skapa en större trygghet. Genom att rösta på det nya vårdpartiet Sverigedemokraterna kommer din röst att gå till mer vårdpersonal istället för mer administration. Din röst kommer också att gå till välfärden istället för en fortsatt massinvandring, och du kommer lägga din röst på hårdare tag mot brottslighet och stärkt trygghet. Vi vill också stärka demokratin genom fler folkomröstningar och medborgarenkäter. Du har bara möjlighet att rösta vart fjärde år, använd den rösten väl.

Rösta på ett tryggare Skåne – för din såväl som kommande generationers skull!

Vårt valmanifest finns att läsa här