Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Förtroendevalda

Våra förtroendevalda i regionfullmäktige.

Niclas Nilsson. Regionråd, gruppledare, presskontakt. Nordostkretsen

Marlen Ottesen. Regionråd. Mellankretsen

Johan Wifralius. Regionråd. Nordvästkretsen

 

Alexander Aardgard. Nordvästkretsen

Anneli Eskilandersson. Nordvästkretsen

Carl Henrik Nilsson. Nordostkretsen

Deniz Eryilmaz. Sydvästkretsen II

Eric Berntsson. Nordostkretsen

Ewa Karlsson. Nordostkretsen

Fredrik Ottesen. Mellankretsen

Helmuth Petersen. Sydvästkretsen II

Ingrid Ekström. Mellankretsen

Jacqueline Maly. Sydvästkretsen I

Lars Nyström. Sydostkretsen

Lars-Johan Hallgren. Sydvästkretsen I

Magnus Olsson. Sydvästkretsen I

Mathias Andersson. Sydvästkretsen II

Mats Erlandsson. Sydvästkretsen I

Mattias Kristiansson. Mellankretsen

Victoria Tiblom. Nordvästkretsen

Patrik Jönsson. Nordostkretsen

Patrik Ohlsson. Nordvästkretsen

Paul Svensson. Sydostkretsen

Per Gustafsson. Sydostkretsen

Staffan Appelros. Sydvästkretsen I

Stefan Borg. Mellankretsen

Sören Ravn. Nordvästkretsen

Teddy Nilsson. Mellankretsen

Therese Borg. Nordvästkretsen

Tommy Rosenberg. Sydvästkretsen II

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar.

Ledamot: Niclas Nilsson.

Arvodesberedningen

Ledamot: Paul Svensson.

Hälso – och sjukvårdsnämnden.

Ledamöter: Marlen Ottesen (gruppledare), Mattias Kristiansson, Mats Erlandsson.

Ersättare: Camilla Nordström, Patrik Ohlsson, Anneli Eskilandersson.

Kollektivtrafiknämnden.

Ledamöter: Johan Wifralius (gruppledare), Lars Nyström.

Ersättare: Patrik Ohlsson, Victoria Tiblom.

Kulturnämnden.

Ledamöter: Therese Borg (gruppledare), Stefan Borg.

Ersättare: Per Gustafsson, Daniel Engström.

Patientnämnden.

Ledamöter: Ingrid Ekström, Anneli Eskilandersson.

Ersättare: Deniz Eryilmaz, Jan-Åke Isaksson.

Personalnämnden.

Ledamöter: Paul Svensson.

Ersättare: Ewa Karlsson.

Primärvårdsnämnden.

Ledamöter: Marlen Ottesen (gruppledare), Carl Henrik Nilsson.

Ersättare:  Ilvars Hansson, Tommy Rosenberg.

Psykiatri-, habilitering – och hjälpmedelsnämnden.

Ledamöter: Anneli Eskilandersson (gruppledare), Ewa Karlsson.

Ersättare:  Jacqueline Maly, Paul Svensson.

Regionala utvecklingsnämnden.

Ledamöter: Niclas Nilsson (gruppledare), Magnus Olsson, Fredrik Ottesen.

Ersättare:  Teddy Nilsson, Jimmy Ringström, Michael Rosenberg.

Regionstyrelsen.

Ledamöter: Niclas Nilsson, Marlen Ottesen, Johan Wifralius.

Ersättare: Paul Svensson. Åsa Edvardsson, Mattias Kristiansson.

Regionstyrelsens arbetsutskott.

Ledamöter: Niclas Nilsson.

Ersättare:  Marlen Ottesen.

Revisorskollegiet.

Revisor: Niklas Sjöberg.

Servicenämnden.

Ledamöter: Paul Svensson (gruppledare), Eric Berntsson.

Ersättare:  Alexander Aardgaard, Mathias Andersson.

Sjukhusstyrelse Helsingborg.

Ledamot: Marlen Ottesen.

Ersättare: Johan Wifralius.

Sjukhusstyrelse Hässleholm.

Ledamot: Camilla Nordström.

Ersättare: Ewa Karlsson.

Sjukhusstyrelse Kristianstad.

Ledamot: Niclas Nilsson.

Ersättare: Carl Henrik Nilsson.

Sjukhusstyrelse Landskrona.

Ledamot: Marlen Ottesen.

Ersättare: Ingrid Ekström.

Sjukhusstyrelse SUS.

Ledamot: Staffan Appelros.

Ersättare: Ilvars Hansson.

Sjukhusstyrelse Trelleborg.

Ledamot: Helmuth Petersen.

Ersättare: Mathias Andersson.

Sjukhusstyrelse Ängelholm.

Ledamot: Johan Wifralius.

Ersättare: Patrik Ohlsson.