Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Förtroendevalda

Våra förtroendevalda i regionfullmäktige.

Niclas Nilsson. Regionråd, gruppledare, presskontakt. Nordostkretsen

Marlen Ottesen. Regionråd. Mellankretsen

Johan Wifralius. Regionråd. Nordvästkretsen

 

Alexander Aardgard. Nordvästkretsen

Anneli Eskilandersson. Nordvästkretsen

Carl Henrik Nilsson. Nordostkretsen

Eric Berntsson. Nordostkretsen

Ewa Bejvel. Nordostkretsen

Fredrik Ottesen. Mellankretsen

Helmuth Petersen. Sydvästkretsen II

Ingrid Ekström. Mellankretsen

Jacqueline Maly. Sydvästkretsen I

Jimmy Ringström. Sydvästkretsen II

Lars Nyström. Sydostkretsen

Lars-Johan Hallgren. Sydvästkretsen I

Magnus Olsson. Sydvästkretsen I

Mathias Andersson. Sydvästkretsen II

Mats Erlandsson. Sydvästkretsen I

Mattias Kristiansson. Mellankretsen

Victoria Tiblom. Nordvästkretsen

Patrik Jönsson. Nordostkretsen

Patrik Ohlsson. Nordvästkretsen

Paul Svensson. Sydostkretsen

Per Gustafsson. Sydostkretsen

Staffan Appelros. Sydvästkretsen I

Stefan Borg. Mellankretsen

Sören Ravn. Nordvästkretsen

Teddy Nilsson. Mellankretsen

Therese Borg. Nordvästkretsen

Tommy Rosenberg. Sydvästkretsen II

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar.

Ledamot: Niclas Nilsson.

Arvodesberedningen

Ledamot: Paul Svensson.

Hälso – och sjukvårdsnämnden.

Ledamöter: Marlen Ottesen (gruppledare), Mattias Kristiansson, Jacqueline Maly.

Ersättare: Camilla Wifralius, Patrik Ohlsson, Anneli Eskilandersson.

Kollektivtrafiknämnden.

Ledamöter: Johan Wifralius (gruppledare), Lars Nyström.

Ersättare: Magnus Olsson, Patrik Jönsson.

Kulturnämnden.

Ledamöter: Therese Borg (gruppledare), Per Gustafsson .

Ersättare: Daniel Engström, Ian Fernheden.

Patientnämnden.

Ledamöter: Ingrid Ekström, Anneli Eskilandersson.

Ersättare: Jan-Åke Isaksson, Pia Trollehjelm.

Personalnämnden.

Ledamöter: Paul Svensson.

Ersättare: Ewa Bejvel.

Primärvårdsnämnden.

Ledamöter: Marlen Ottesen (gruppledare), Carl Henrik Nilsson.

Ersättare:  Jacqueline Maly, Tommy Rosenberg.

Psykiatri-, habilitering – och hjälpmedelsnämnden.

Ledamöter: Anneli Eskilandersson (gruppledare), Ewa Bejvel.

Ersättare:  Jacqueline Maly, Paul Svensson.

Regionala utvecklingsnämnden.

Ledamöter: Niclas Nilsson (gruppledare), Patrik Ohlsson, Fredrik Ottesen.

Ersättare:  Teddy Nilsson, Jimmy Ringström, Victoria Tiblom.

Regionstyrelsen.

Ledamöter: Niclas Nilsson, Marlen Ottesen, Johan Wifralius.

Ersättare: Paul Svensson. Åsa Edvardsson, Mattias Kristiansson.

Regionstyrelsens arbetsutskott.

Ledamöter: Niclas Nilsson.

Ersättare:  Marlen Ottesen.

Revisorskollegiet.

Conny Johansson

André af Geijerstam

Servicenämnden.

Ledamöter: Paul Svensson (gruppledare), Ola Johansson.

Ersättare:  Alexander Aardgaard, Alexander Johnsson.

Sjukhusstyrelse Helsingborg.

Ledamot: Marlen Ottesen.

Ersättare: Johan Wifralius.

Sjukhusstyrelse Hässleholm.

Ledamot: Camilla Wifralius.

Ersättare: Ewa Bejvel.

Sjukhusstyrelse Kristianstad.

Ledamot: Niclas Nilsson.

Ersättare: Carl Henrik Nilsson.

Sjukhusstyrelse Landskrona.

Ledamot: Mona Olin.

Ersättare: Ingrid Ekström.

Sjukhusstyrelse SUS.

Ledamot: Staffan Appelros.

Ersättare: Ola Johansson.

Sjukhusstyrelse Trelleborg.

Ledamot: Helmuth Petersen.

Ersättare: Mathias Andersson.

Sjukhusstyrelse Ängelholm.

Ledamot: Patrik Ohlsson.

Ersättare: Mimmi Heinegren.