Kollektivtrafiknämnden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden.

Ledamöter: Johan Wifralius (gruppledare), Lars Nyström.

Ersättare: Patrik Ohlsson, Victoria Tiblom.