Kollektivtrafiknämnden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden.

Ledamöter: Johan Wifralius (gruppledare), Lars Nyström.

Ersättare: Magnus Olsson, Patrik Jönsson.