Kulturnämnden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Kulturnämnden

Kulturnämnden.

Ledamöter: Therese Borg (gruppledare), Stefan Borg.

Ersättare: Per Gustafsson, Daniel Engström.