Kulturnämnden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Kulturnämnden

Kulturnämnden.

Ledamöter: Therese Borg (gruppledare), Per Gustafsson.

Ersättare: Daniel Engström, Ian Fernheden.