Patientnämnden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Patientnämnden

Patientnämnden.

Ledamöter: Anneli Eskilandersson (gruppledare), Ingrid Ekström.

Ersättare: Deniz Eryilmaz, Jan-Åke Isaksson.