Regionala utvecklingsnämnden | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden.

Ledamöter: Niclas Nilsson (gruppledare), Patrik Ohlsson, Fredrik Ottesen.

Ersättare:  Teddy Nilsson, Jimmy Ringström, Victoria Tiblom.