”Vårdhundar i Region Skåne Uppföljning” SNKRYH 2015-02-25 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

”Vårdhundar i Region Skåne Uppföljning” SNKRYH 2015-02-25

I ärendet refereras till Socialstyrelsens rapport ”Vårdhundar för äldre i särskilt boende (2014)” Den granskningen kunde inte styrka några effekter på varken patientens upplevda ensamhet, positiva eller negativa känslor eller depression och ångest. Man konstaterar också att behovet av ytterligare undersökningar är stort. HSN anslår 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar.

Försöksverksamheten genomförs dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderas inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland sker ingen utvärdering. Utvärderingen sker vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att försöksverksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta i vården. Sverigedemokraterna vänder sig mot detta slöseri med skattemedel.

Observera vi är inte emot vårdhundar som sådana.