Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi

Simrishamns sjukhus har drivits i privat regi i 18 år. Det nuvarande avtalet löper ut i maj 2020 och därför har regionens rödgröna styre, med Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) i spetsen, lagt fram ett förslag som innebär att sjukhuset ska återgå i Region Skånes regi.
Mottot från vänsterhåll är att ju mer som drivs i offentlig regi desto bättre. Alliansen anser tvärtom att ju mer som drivs privat desto bättre och protesterar därför mot det rödgröna styrets planer för Simrishamns sjukhus. I detta läge, likt många gånger tidigare under denna mandatperiod, ligger alltså bollen hos Sverigedemokraterna.
Vad har då vi, som vågmästare i denna fråga, kommit fram till?
Vi eftersträvar välgrundade beslut som har patientens bästa i fokus och sätter oss grundligt in i alla frågor och avgör från fall till fall hur vi ska ställa oss. Vi har inte på förhand kunnat säga att vi vill låta Simrishamns sjukhus vara kvar i privat regi. Inför beslutet har vi därför träffat den grupp ledande tjänstemän inom Region Skåne som arbetar med hur ett eventuellt övertagande i regional regi skulle kunna se ut såväl som ledningen för Simrishamns sjukhus, samt gjort studiebesök på sjukhuset och pratat med personalen.
Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra har vi landat i att sjukhuset även i fortsättningen bör drivas i privat regi. Vi anser att det är bättre att det rödgröna styret tar itu med allt det som inte fungerar inom den skånska vården, istället för att ändra på något som fungerar bra.
Simrishamns sjukhus är Skånes i särklass minsta sjukhus, med 120 anställda, fyra fasta läkare och 34 vårdplatser.
Österlen är förvisso vackert och många människor väljer därför att turista och bo där, men sett ur ett geografiskt perspektiv ligger Simrishamn långt från akutsjukhusen i Lund, Malmö och Kristianstad.För den som är sjuk och måste ta sig dit från Österlen är avståndet kännbart. Samma sak gäller för sjukhuspersonalen.
Simrishamns sjukhus behövs för att kunna ge en nära vård till alla dem som bor på Österlen. Såväl Region Skånes undersökningar som sjukhusets egna patientundersökningar visar att många är nöjda med sjukhuset. Inget talar för att det är något som skulle förbättras om sjukhuset drevs i regionens regi. Tvärtom ser vi en överhängande risk för att det bli svårt att rekrytera personal om sjukhuset skulle återgå till att drivas av Region Skåne. Erfarenheter från Ystad lasarett vittnar om detta. Att jobba på ett perifert litet sjukhus, utan stöd av erfarna kolleger, lockar sällan nyexaminerade läkare. Att Region Skåne skulle beordra personal till Simrishamn är ingen hållbar lösning. Det är inte attraktivt för personalen. Många skulle säkert välja att sluta och det sämsta som kan hända vore just brist på läkare och sjuksköterskor. Det skulle göra att mottagningar fick stänga på grund av personalbrist.
Simrishamns sjukhus har idag trots sin litenhet 17 mottagningar, däribland urolog, hjärta, akut, barn- och ungdom, flimmer, och gynekologi. Utöver det finns där också sådant som blodcentral, dagrehab, röntgen och slutenvårdsplatser. Organisationen är effektiv med få chefsled.
Idag bemannas en del mottagningar av konsultläkare en eller ett par dagar i veckan.Det är mottagningar som sannolikt skulle läggas ner om sjukhuset återgår i regionens regi eftersom det råder brist på sådana specialister inom Region Skåne. Det är en utveckling vi sverigedemokrater inte kan ställa upp på. Istället vill vi utveckla den nära vården på Österlen, och förbättra för äldre mulitisjuka. Därför vill vi också ge den entreprenör som får driva Simrishamns sjukhus när det nuvarande avtalet går ut 2020 möjlighet att, i samverkan med Simrishamns och Tomelilla kommun, arbeta för att färre personer ska läggas in på sjukhuset och fler kunna vårdas hemma, inte minst med hjälp av mobila sjukteam. Vi vill också ge Österlenborna fortsatt möjlighet till ett brett utbud av sjukvård i närheten.
Sverigedemokraterna är en garant för att patientens bästa kommer i fokus istället för ideologi och partibok. Det är anledningen till att vi i morgon i regionstyrelsen röstar för att Simrishamns sjukhus även i framtiden ska drivas av en privat aktör.
Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi.