Vi behöver se om vårt eget hus inför framtida kriser | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Vi behöver se om vårt eget hus inför framtida kriser

SARS-CoV-2, det i folkmun kallade coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, har slagit hårt mot samhället och blottat vår bräcklighet. Det är svårt att göra tillförlitliga prognoser över antal smittade och antal dödsfall, men konsekvenserna för hela samhället är omfattande.

Att kunna hantera en samhällskris handlar i stor utsträckning om att i förväg ha byggt upp, bevarat och underhållit robusta, fungerande samhällsinstitutioner. Sverigedemokraterna har vid flertalet tillfällen påpekat bristen på krisberedskap, både i Skåne och i Sverige som helhet.

En kraftig nedmontering av vårdplatser har skett, och det finns en stor farhåga kring att de få intensivvårdsplatser som finns inte ska räcka till. Genom bristen på vårdplatser finns risken att patienter som inte behöver intensivvård inte kan förflyttas och därmed göra plats för nya patienter i behov av intensivvård. 2017 föreslog Sverigedemokraterna att utreda uppstarten av en intermediärvårdsklinik i antingen egen eller privat regi. I Skåne har utbyggnad av intermediärvårdplatser sedan påbörjats, men vi kan nu se att detta arbete hade behövt påbörjas långt tidigare.

För cirka 20 år sedan lagerhöll man bland annat läkemedel i beredskapslager. I händelse av extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap gäller numera ansvarsprincipen, det vill säga att den som under normala förhållanden har ansvar för en verksamhet har även ansvaret vid en krissituation. Regionerna har därmed ett ansvar för att sjukvården, inklusive material- och läkemedelsförsörjningen till densamma, fungerar även vid en kris. Vi har tidigare poängterat att en sådan planering även har ett stort värde i tider av normaltillstånd, då leverantörsproblem kan uppstå.

Vi ser problem i framförallt materialförsörjningen, då vi bland annat får larm om att skyddsutrustning saknas, vilket sätter vår vårdpersonal i stor risk för smitta. Genom att ha bättre beredskapslager hade vi troligen kunnat möta denna påfrestning än bättre.

Det är just nu dock helt oundvikligt att sjukvården kommer att utsättas för ökande påfrestningar den närmsta tiden. Ett ökande antal patienter som insjuknar i covid-19 kommer att behöva behandling och dessutom isolering, samtidigt som sjukvårdens egen personal uppenbart riskerar att smittas och därmed kan tvingas att sjukskriva sig. Detta inträffar alltså i en situation där vården redan lider av överbeläggning, underbemanning och resursbrist, vilket Sverigedemokraterna envist har framhållit under flera års tid.

Genom att en stor del av sjukvårdens resurser – med all rätta – tas upp av att vårda covid-19 – sjuka, provta samt minska smittspridningen, blir det återverkningar i hela sjukvårdssystemet och dessa återverkningar kommer det att ta lång tid att komma ikapp med. Planerade operationer som ställs in, mottagningsbesök som skjuts upp och så vidare. Vi ser troligtvis en starkt ökande kösituation framför oss, i en tid där köerna till sjukvården redan innan SARS-CoV-2 kom och slog undan benen på oss var orimligt långa.

Vi anser att Sverige har varit ett relativt robust samhälle, men att en attityd av naivitet och ”var-inte-rädda” har fått fotfäste både hos allmänheten, politiker och myndigheter. Man räknar kallt med att krisen inte ska komma.

Nu när krisen väl är ett faktum återstår att agera pragmatiskt och proaktivt utifrån rådande förutsättningar. För att uppfylla sin del av samhällskontraktet måste staten också agera när omständigheterna så kräver. I situationer som dessa är vår nationella sammanhållning av stor vikt, och vi måste alla hjälpas åt – för detta krävs att staten tar sitt ansvar så att regionerna kan utföra sitt arbete, nämligen att ge sina invånare en god vård.

Sverigedemokraterna är tydliga med att vi behöver se om vårt eget hus och planera för oväder även när solen skiner. Vårt hus är fullt av fantastisk vårdpersonal, som varje dag går till jobbet och gör sitt yttersta för att hjälpa. Vi vill än en gång framhålla vikten av att ge vår personal de bästa förutsättningarna – för utan dem stannar vårt samhälle på riktigt.

Niclas Nilsson
Gruppledare
Sverigedemokraterna i Region Skåne

Marlen Ottesen
Vice gruppledare
Sverigedemokraterna i Region Skåne

Johan Wifralius
Regionråd
Sverigedemokraterna i Region Skåne