Vi motionerar mest! | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Vi motionerar mest!

Vi skåningar skryter inte. Vi säger bara som det är. Så därför kan vi Sverigedemokrater i Region Skåne nu utan att skarva konstatera att våra partiföreträdare under mandatperioden har varit de flitigaste och mest kreativa motionärerna i regionfullmäktige. Med 44 lagda yrkanden toppar vi motionsligan och detta finns det all anledning att vara stolt över. För det bevisar ju att våra valda ledamöter tar uppdraget på allvar − de sitter inte i den högsta beslutande församlingen bara för att fylla en plats utan att de jobbar hårt för att utveckla Region Skåne och inte minst att arbetet har varit framgångsrikt och bär frukt.   

Av våra 44 lagda motioner har vi fått igenom åtta. Två av dem handlar om psykiatrin.  

Den ena, som vi har hämtat inspiration till från Danmark, gäller så kallade standardiserade vårdförlopp − en sammanhållen högkvalitativ behandling där tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt vilket möjliggör att fler patienter får behandling inom rimlig tid. Vården blir också mer jämlik eftersom paketet är detsamma oavsett bostadsort. I Region Skåne har det standardiserade vårdförloppet redan tillämpats inom cancervården och med tanke på att den psykiska ohälsan ökar, har vi sett det som angeläget att metoden också skulle införas i psykiatrin. 

Vi är också stolta över att regionfullmäktige sa ja till vår motion om att akutbilar inom psykiatrin ska införas under en treårig försöksperiod. Men det tog lång tid innan vårt förslag till slut fick grönt ljus: vi motionerade i frågan redan i augusti 2015 och ett knappt år senare, i juni 2016, sa ett enigt fullmäktige ja. Men sedan blev det tvärstopp − och ingen i det röd-gröna styret kunde ge en vettig förklaring till varför. Vi ansåg det oacceptabelt att en redan hårt utsatt och stigmatiserad grupp människor skulle drabbas ytterligare och därför tog vi upp frågan igen på fullmäktigemötet i september i fjol. Om allt går enligt planerna kommer de första bilarna att börja rulla någon gång under hösten − något som vi menar inte är en dag för tidigt. Tilläggas bör kanske att även Centern motionerade i samma sak − men det först en månad efter oss. 

Ett annat förslag som vann fullmäktiges gehör var det om att högkostnadsskyddet i sjukvården nu har digitaliserats. Detta har tidigare hanterats på gammaldags vis med papper, men digitaliseringen sparar både tid och pengar. Sannolikt drar också alla som av olika skäl har svårt att hålla koll på alla kort och papper en lättnadens suck. 

Att ta sig från nordvästra Skåne till Göteborg med tåg blev mer än struligt efter att SJ våren 2012 la ner sin direktlinje med X2000 från Malmö med stopp i Hässleholm. I stället hänvisades till Öresundstågen, vilket innebar att resande från till exempel Kristianstad och Hässleholm får åka via Alvesta, Helsingborg, Lund eller Ängelholm. Totalt tar resan nu nästan fyra timmar, vilket vi tyckte var helt galet. Med direkttåg tar färden till rikets andra stad ungefär två timmar och i enlighet med vår motion, som alltså fick grönt ljus, ska Skånetrafiken utreda hur tågtrafiken mot Västkusten ska kunna utvecklas. Förhoppningen är att tågen ska kunna börja gå redan i vinter. 

Staten tjänar grova pengar på Öresundsförbindelsen − enligt Öresundskonsortiets beräkningar hela 8,9 miljarder (momsintäkter då inte inräknade) fram till 2050. Eftersom de är flest skåningar som trafikerar bron menar vi att det inte är mer än rimligt att i alla fall delar av vinsten kommer Skåne till godo − pengar som skulle betyda tidigareläggning av viktiga infrastrukturprojekt, till exempel utbyggnad av stambanan mellan Malmö och Hässleholm. Ett annat angeläget arbete är att motorvägen mellan Malmö och Helsingborg blir sexfilig liksom att det måste bli dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm. En majoritet i regionfullmäktige sa ja till vårt förslag att Region Skåne av regeringen begär att minst 60 procent av den beräknade vinst som Öresundsbron ge fram till 2050 ska hamna i Skåne. 

Enligt Socialstyrelsen ska Parkinsonpatienter ha minst två besök årligen hos specialistläkare och för MS-sjuka är rekommendationen minst ett besök varje år. Men det är rekommendationer som Region Skåne inte lever upp till. Därför föreslog vi att kontaktsjuksköterskor ska införas inom neurologin med uppgift att bland annat ansvara för kölistan till specialistläkare och att prioritera patienter upp eller ner sig beroende på sjukdomsförloppet. Regionfullmäktige sa ja och frågan om i vad mån kontaktsjuksköterskor kan ha gynnsam inverkan på tillgängligheten ska utredas. 

Att på distans kunna ha koll på sitt diabetessjuka barns blodsockernivå innebär trygghet för föräldrarna och frihet för barnen. Därför förslog vi att ny teknik för CGM − Continuous Glucose Monitoring, kontinuerlig glukosmätning − som gör att föräldrar till diabetessjuka barn upp till 15 år via en app i mobilen kan följa barnets blodsockernivå ska införas i diabetesvården. Också detta förslag bifölls. 

E6 mellan Malmö och Helsingborg är numera alldeles för hårt belastad och både vi och Alliansen föreslog därför fullmäktige att Region Skåne ska begära att regeringen så snart som möjligt ska säga ja till att motorvägen blir sexfilig. Detta blev också majoritetens beslut, men detta först efter hårt motstånd från det rödgröna styret och då inte minst Miljöpartiet.  

Vi är otroligt glada över de framgångar som vi har uppnått i Regionen och som är resultat av ett hårt och ansvarsfullt arbete. Men det är inte alla som delar vår glädje. Sara Svensson, gruppledare i V, kom i juni i fjol med ett fullkomligt exempellöst uttalande i Kristianstadsbladet http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/feltankt-av-v-att-rosta-nej-bara-for-att-sd-lagt-forslaget/ då hon hävdade att alla SD-motioner oavsett innehåll bör röstas ner. Men det var ett inlägg som inte imponerade på tidningens ledarredaktion som gjorde helt tummen ner. 

Den som är intresserad av att se närmare på samtliga motioner som vi har lagt under mandatperioden hänvisar vi till https://skane.sd.se/motioner/