Vi sätter patienterna främst, vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Vi sätter patienterna främst, vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi.

Företrädare för de fyra allianspartierna i Region Skåne hävdar att Sverigedemokraterna sätter makt och egen vinning i främsta rummet. Ingenting är mer fel.
Sverigedemokraterna är ett parti som alltid sätter patienterna främst. Vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi. Vårt principprogram visar tydligt hur vi förhåller oss:
”Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.”
Sverigedemokraterna fattar inte beslut för att tillfredsställa alliansen eller det rödgröna minoritetsstyret i Region Skåne. Vi fattar beslut först efter att ha satt oss väl in i ärendena och därefter gjort en bedömning av vad som är bra för patienterna, samt för personalen och deras möjligheter att bedriva en så god vård som möjligt.
Företrädarna för alliansen i Region Skåne kritiserar Sverigedemokraterna för beslut där vi själva är mycket nöjda med våra ställningstaganden.
När det gäller ambulansverksamheten föreslår vi att samtliga fyra distrikt skall drivas i regionens regi för att undvika den situation som uppstod 2012, då alliansens politik ledde till att tre av fyra distrikt riskerade att stå utan ambulanser efter Sirius Humanums konkurs. Det om något borde alliansen dra lärdom av, tänka om och inse att i just detta fall är offentlig regi bäst. Men eftersom det ingår i alliansens ideologi att allt ska privatiseras går dess iver att privatisera före patientsäkerheten. Att driva ambulansverksamheten i regionens regi ger trygghet, risken för att stå utan ambulanser försvinner. Ny teknik kan då också på ett bättre sätt installeras samtidigt i alla ambulanser. Dessutom ger det personalen bättre avtal, som förvisso är dyrare, men ger ökad möjlighet till återhämtning och högre lön. Den merkostnad som uppstår är Sverigedemokraterna villiga att betala för personalens bästa och höjd patientsäkerhet.
När det gäller Simrishamns sjukhus valde vi att göra ett verksamhetsbesök innan vi fattade beslut i frågan. Det var också därför vi avstod från att rösta i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för att återkomma i regionstyrelsen för beslut efter besöket. Att ta över Simrishamns sjukhus i ett läge där Region Skåne har nog med svårigheter att styra den vård som sker i regionens egen regi fann vi vara ett onödigt risktagande. Sannolikheten för nedläggning av flera mottagningar var dessutom överhängande. Eftersom Simrishamns sjukhus fungerar väl med Praktikertjänst anser vi att en fortsatt privat drift är den bästa lösningen.
Alliansen valde att blunda för patientsäkerheten när dialysvården i Malmö inte fungerade. Svårt sjuka patienter fick inte den möjlighet till njurtransplantation som de skulle få när verksamheten drevs privat. Därför röstade vi för att den skulle drivas av regionen. Alliansen förespråkade fortsatt privat drift.
Alliansens tid vid makten i Region Skåne, 2006–2014, kan närmast liknas vid en härdsmälta. Under dess styre, med Miljöpartiet som samarbetspartner, minskade antalet vårdplatser inom den slutna specialiserade vården. Från att 2006 ha varit 3 586, till 3 098. Minskningen var alltså 13 procent – trots en kraftig befolkningsökning i Skåne.
Under alliansens styre i Skåne minskade också antalet sjuksköterskor med cirka 4 procent och undersköterskor med 12 procent. Samtidigt valde alliansen att anställa 31 procent fler chefer och administratörer, beslut som verksamheten lider av än idag.
Alla siffror kommer från SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Region Skånes årsredovisning.
I morgon, fredag den 16 mars, inleds Sverigedemokraternas valkonferens då vi ska anta vårt valmanifest. Vi vill bland annat införa en ny patienträttsgaranti, begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar, samt införa en vårdplatsgaranti.
I valmanifestet visar Sverigedemokraterna att vården är i fokus för oss. Om vi kommer i styrande ställning ska den svenska och skånska vården åter bli världsledande.

Patrik Jönsson
Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne