Yrkanden och reservationer | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Yrkanden och reservationer

Yrkanden och reservationer sorterat på nämnd

Regionstyrelsen

2016

Patientavgifter 2017 2016-06-02

Genomförandeavtal spårvagn Lund 2016-06-20

Remiss. Betänkandet ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5) 2016-06-02

Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne 2016-06-02

Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder – utlösande av option 2016-06-02

Skånsk kraftsamling för inkludering på arbetsmarknaden 2016-06-02

WHO Collaboration Centre för implementering av hälsopromotion 2016-05-12

Skånsk kraftsamling för inkludering på arbetsmarknaden 2016-04-07

Fossilfritt Sverige 2016-04-07

Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar 2016-04-07

Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne 2016-04-07

Motion Kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit 2016-04-07

Motion Jämlikt system för provtagning vid missbruksproblematik 2016-04-07

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 2016-04-07

Projekt Alnarps rehabiliteringsträdgård, inriktning personer i etableringsfas med krigstrauman 2016-04-07

Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer 2016-04-07

Motion. Avbryt samarbetet med Vidarkliniken 2016-02-11

Motion. Digitalisering av akutsjukvården i Skåne 2016-02-11

Budget 2016 – folkhälsoarbete 2016-02-11

Revidering bolagspolicy för Region Skånes hel- och delägda bolag 2016-02-11

2015

Slutlig fördelning av samverkansmedel oförutsett-Folkhälsoarbete 2015-12-10

Stöd till länsövergripande föreningar 2016 2015-12-10

Fördelning av extra folkhälsomedel 2015 2015-12-10

Ägardirektiv ALMI Företagspartner AB 2015-11-05

Regional kulturplan för Skåne 2016 – 2019 2015-11-05

Svenskundervisning för asylsökande syrier 2015-09-03

VINN Excellence Centre – Antidiabetic Food Centre (etapp 4) 2015-09-03

Nytt skolkort Jojo Skola plus 2015-09-03

Ändring i upphandlingsplan 2015 – Dialysvård 2015-06-04

RTI-plan 2014-2025 2015-06-04

Remiss. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 2015-06-04

Demokratiberedningen

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning – revidering 2016-08-26

Utredning om den samlade operationsrobotkapaciteten 2016-08-26

Patientavgifter 2017 2016-05-27

Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder – utlösande av option 2016-05-27

Avtal om robotassisterad prostatektomi av brådskande karaktär 2016-05-27

Dans för parkinson 2016-04-22

Inrättande av kunskapscentrum prevention och sjukdomsförebyggande metoder 2016-04-22

”WHO collaboration centre” 2016-04-22

”Motion Jämlikt system för provtagning vid missbruksproblematik” 2016-03-18

”Projekt Alnarps rehabiliteringsträdgård, inriktning personer i etableringsfas med krigstrauman” 2016-03-18

”Idéburet Offentligt Partnerskap: Förlängning Röda Korset frivilliga på sjukhus” 2016-03-18

”Tandvård för asylsökande vuxna” 2016-03-18

”Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer” 2016-03-18

”Motion Kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit” 2016-03-18

”Handlingsplan för kultur och hälsa” 2016-01-29

”Återrapportering utökad mottagningsverksamhet vid Stadsmissionshälsan” 2016-01-29

”Motion. Avbryt samarbetet med Vidarkliniken” 2016-01-29

”Motion. Digitalisering av akutsjukvården” 2016-01-29

”Organisationer inom hälso-och sjukvård. Bidrag 2016” 2016-01-29

2015

”Upphandlingsplan 2015” 2015-01-23

”Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso-och sjukvård 2015” 2015-03-26

”RFSL Verksamhetsbidrag 2015 inom det sociala området” 2015-04-24

”Förvaltningarnas handlingsplaner mest sjuka äldre” 2015-04-24

”Kompetenscentrum. Rapport från genomlysning och fastställande av riktlinjer.” 2015-04-24

”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” 2015-04-24

”Kunskapscentrum Vård till personer från andra länder” 2015-04-24.

”Ansökande om stöd till forskningsplattformen i Hälsovetenskaplig forskning, utveckling och utbildning i samverkan i Nordöstra Skåne” 2015-08-31

”Remiss: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering” 2015-08-31

”Avtalsförlängning Florence kliniken” 2015-11-13

”Valärende etiska rådet” 2015-11-13

”Inrättande av kunskapscentrum för allergi, astma och KOL” 2015-12-02

”Fördelning av tillgänglighetspaket” 2015-12-02

”Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer” 2015-12-02

”Förlängning av Etiska rådets uppdrag” 2015-12-02

”Utvärdering av pilot för HBTQ-utbildning” 2015-12-02

”Uppdrag till Skånes universitetssjukvård – Akutteam flykting” 2015-12-02

”Idéburet offentligt partnerskap: Röda korsets barnverksamhet” 2015-12-02