2016-01-28 Upphandlingspolicy, Kollektiv avtal, svenska djurskyddsregler | Sverigedemokraterna i Region Skåne

2016-01-28 Upphandlingspolicy, Kollektiv avtal, svenska djurskyddsregler