2017-06-01 Ändringsyrkande gällande ”Nya regler för färdtjänst och sjukresa” ärende 3, Kollektivtrafiknämnden 2017-05-29 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

2017-06-01 Ändringsyrkande gällande ”Nya regler för färdtjänst och sjukresa” ärende 3, Kollektivtrafiknämnden 2017-05-29