Reservation ärende 14 inkludering på arbetsmarknaden RUN 160418 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Reservation ärende 14 inkludering på arbetsmarknaden RUN 160418